MLÁDEŽ KRAJI

O PROGRAMU

Program Mládež kraji za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR finančně podporuje iniciativy mládeže. Iniciativa mládeže je projekt, v němž se mladí lidé aktivně a přímo účastní činností, které si sami navrhnou a které jim umožňují rozvíjet jejich iniciativu a tvořivost. Projekt iniciují, vytvoří a realizují sami mladí lidé. Projekty iniciativ mládeže pomáhají rozvíjet osobnost mladých lidí a přináší změnu a prospěch veřejnosti (zejména v okolí, kde mladí lidé žijí).

Realizátorem programu v jednotlivých krajích jsou krajské rady, které si hledají partnery z řad místních samospráv.

O programu je možné se více dočíst na jeho webu.

MÍSTA REALIZACE

Program Mládež kraji aktuálně běží v těchto krajích: