VZDĚLÁVÁNÍ


STAVBA MOBILNÍCH LANOVÝCH PŘEKÁŽEK

KDY: 21. – 24. 4. 2022
KDE: Středisko Vávrovka Újezdec u K. Řečice
POPIS:
1. Kurz stavba nízkých mobilních lanových překážek (NLP)
Kurz je zaměřen na výuku znalostí a dovedností potřebných pro stavbu a provoz nízkých lanových překážek a nízkých překážkových drah.
Více informací.

2. Kurz stavba vysokých mobilních lanových překážek (VLP)
Kurz je zaměřen na výuku znalostí a dovedností potřebných pro stavbu a provoz vysokých lanových překážek.  Podmínkou účasti na kurzu VLP je úspěšné absolvování kurzu NLP.
Více informací.

3. Kombinovaný kurz – stavba nízkých a vysokých mobilních lanových překážek (NLP + VLP) 
Přihlášky na webu zde.

4. Kurz obnovení licence stavba nízkých mobilních lanových překážek (NLP)
Přihlášky na webu zde.

5. Kurz obnovení licence stavba vysokých mobilních lanových překážek (VLP)
Přihlášky na webu zde.


VEDOUCÍ DĚTSKÉHO KOLEKTIVU

KDY:  22. – 24. 4. 2022
KDE:  Školící centrum ERUDITO – Luka nad Jihlavou
POPIS: Kurz pro instruktory a oddílové vedoucí letních táborů a vedoucí a instruktory kroužků a oddílů s celoroční činností.
Z obsahu kurzu vybíráme: základy pedagogiky a psychologie, bezpečnost a základní právní rámec, tvorba a využití her, základy první pomoci, osobnost vedoucího, výchovný systém, příprava a organizace programu…PROGRAM BUDE PŘIPRAVEN ČÁSTEČNĚ SPOLEČNĚ A ČÁSTEČNĚ VARIANTNĚ PRO TÁBOROVÉ VEDOUCÍ A PRO VEDOUCÍ CELOROČNÍ ČINNOSTI.
CENA: 1.590,- pro členy organizací sdružených v RDMKV nebo KOUS Vysočina, 1.990,- pro ostatní
VÍCE INFORMACÍ:
zde


ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ 2022

KDY:  2 víkendy 20. – 22.5. a 27. – 29. 5. 2022
KDE:  Klubovna RADAMBUK, Husova tř. 45, České Budějovice, budova Divadla U Kapličky.
POPIS: Potřebujete zdravotníka na akci s dětmi? Jedete na tábor a potřebujete zdravotnické zabezpečení? Nabízíme Vám kurz Zdravotník zotavovacích akcí akreditovaný MŠMT v rámci DVPP. Kurz si zakládá na dostatečné praktické průpravě založené na simulacích reálných situací. Lektoři disponují dlouholetými zkušenostmi z oblasti vzdělávání vedoucích Junáka i praktického vykonávání funkce zdravotníka na dětských táborech. Kurz je veden neformálně. Absolvent může vykonávat funkci zdravotníka zotavovacích akcí pořádaných státními, nestátními i soukromými subjekty, škol v přírodě, při pořádání hromadných společenských a sportovních akcích. Kurz je zakončen písemnou a praktickou zkouškou. Vydaná osvědčení mají platnost neomezenou, doporučujeme vždy po 4 letech přihlásit se do opakovacího kurzu v délce 12 hodin.
Kurz je určen pro zájemce starší 18 let. Zúčastnit se mohou i zájemcistarší 16 let,kteří chtějí získat znalosti a praxi, obdrží Osvědčení o absolvování kurzu bez akreditace.
CENA: podle počtu přihlášených účastníků (1 800 – 2 500 Kč)
VÍCE INFORMACÍ:
zde


OPAKOVACÍ KURZ ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ 2022

KDY: 4. 6. 2022
KDE:  Klubovna RADAMBUK, Husova tř. 45, České Budějovice, budova Divadla U Kapličky.
POPIS: Potřebujete obnovit a prodloužit akreditaci Zdravotník zotavovacích akcí a doplnit znalosti? Nabízíme Vám Opakovací kurz Zdravotník zotavovacích akcí v délce 12 hodin. Kurz je určen pro Zdravotníky zotavovacích akcí, kteří obdrželi před 4 a více lety Osvědčení Zdravotník zotavovacích akcí. Kurz je doporučen jednak z důvodu procvičení znalostí a dovedností, seznámení se s aktuálními guidelines Evropské resuscitační rady, ale také z důvodu legislativních změn ve vyhláškách, kterými se činnost zdravotníka na táborech řídí. Lektoři disponují dlouholetými zkušenostmi z oblasti vzdělávání vedoucích Junáka i praktického vykonávání funkce zdravotníka na dětských táborech. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu. Kurz je určen pro zájemce starší 18 let.
CENA: podle počtu přihlášených (300 – 1200 Kč)
VÍCE INFORMACÍ:
zde