VZDĚLÁVÁNÍ

Kurz „Hlavní vedoucí letních táborů“

KDY: 13. – 15. 1. 2023
KDE: Luka nad Jihlavou, školící a ubytovací centrum ERUDITO (www.erudito.cz)
POPIS: Rada dětí a mládeže Kraje Vysočina pořádá kurz Hlavních vedoucích letních táborů. Tento kurz je certifikován MŠMT pod č. MSMT-35758/2019-2. Kurz bude zakončen testem a úspěšní účastníci obdrží certifikát s neomezenou platností. Vstupním požadavkem na účastníka je dosažený věk 18 let a minimálně tři roky praxe v pozici táborového vedoucího nebo stejná doba při celoroční práci s dětmi a mládeží.
CENA: 1 590,- Kč až 1 990,- Kč
VÍCE INFORMACÍ:
ZDE


Kurz “Zdravotník zotavovacích akcí”

KDY: 13. – 15. 1. 2023
KDE: Luka nad Jihlavou, školící a ubytovací centrum ERUDITO (www.erudito.cz)
POPIS: Rada dětí a mládeže pořádá ve spolupráci s Oblastním spolkem ČČK Havlíčkův Brod kurz Zdravotník zotavovacích akcí, který slouží i jako doškolení po 4 letech. Kurz je akreditován a bude zakončen písemnou, praktickou a ústní zkouškou. Úspěšní účastníci obdrží osvědčení s platností 4 roky.
CENA: 700,- Kč až 2 490,- Kč
VÍCE INFORMACÍ:
ZDE


Kurz „Instruktor – rádce oddílu“

KDY:  4. – 5. 2. 2023
KDE:  Klubovna RADAMBUK, Husova tř. 45, České Budějovice, budova Divadla U Kapličky.
POPIS:  Cílem kurzu je poskytnout účastníkům základní znalosti z oblasti pedagogiky a psychologie, informace a inspiraci pro přípravu programu a organizaci her. Účastníci budou seznámeni s pravidly BOZP, zásadami poskytnutí první pomoci a základními právními předpisy, kterými se práce s dětmi a mládeží řídí v oddílech, klubech a na dětských pobytových a příměstských táborech. Kurz je zakončen v neděli písemným testem. Úspěšní účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.
CENA: 700,- Kč až 900,- Kč
VÍCE INFORMACÍ: ZDE


Kurz „Vedoucí dětského kolektivu“

KDY:  18. – 19. 2. 2023
KDE:  Klubovna RADAMBUK, Husova tř. 45, České Budějovice, budova Divadla U Kapličky.
POPIS:  Cílem kurzu pro vedoucí dětského kolektivu, oddílové vedoucí, vedoucí zájmových útvarů poskytnout účastníkům základní znalosti z oblasti pedagogiky a psychologie, informace a inspiraci pro přípravu programu a organizaci her. Účastníci budou seznámeni s pravidly BOZP, zásadami poskytnutí první pomoci a základními právními předpisy, kterými se práce s dětmi a mládeží řídí v oddílech, klubech a na dětských pobytových a příměstských táborech. Kurz je zakončen písemným testem, úspěšní účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.
VÍCE INFORMACÍ:
 ZDE


Školení vedoucích zaměstnanců spolků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně

KDY:  13. 3. 2023
KDE:  
Klubovna RADAMBUK, Husova tř. 45, České Budějovice, budova Divadla U Kapličky.
POPIS:  Účastníci školení získají osvědčení o absolvování školení a osnovu školení pro své zaměstnance, vedoucí ve spolku, lektor zodpoví Vaše dotazy týkající se BOZP a PO Vašich kluboven, táborových základen, táborů, nemovitostí.
VÍCE INFORMACÍ: ZDE


Kurz “Vedoucí dětského kolektivu”

KDY: 17. – 19. 3. 2023
KDE: Luka nad Jihlavou, školící a ubytovací centrum ERUDITO (www.erudito.cz)
POPIS: Rada dětí a mládeže Kraje Vysočina pořádá kurz Vedoucí dětského kolektivu. Je určen pro instruktory a oddílové vedoucí letních táborů a vedoucí a instruktory kroužků a oddílů s celoroční činností. Kurz není akreditován, na jeho konci dostanou účastníci osvědčení.
CENA: 1 590,- Kč až 1 990,- Kč
VÍCE INFORMACÍ:
ZDE


Kurz „Hlavní vedoucí dětského tábora“

KDY:  24. – 26. 3. 2023
KDE:  Klubovna RADAMBUK, Husova tř. 45, České Budějovice, budova Divadla U Kapličky.
POPIS:  Cílem vzdělávacího kurzu je předání účastníkům základních vědomostí a dovedností potřebných pro vykonávání funkce Hlavní vedoucí na dětských táborech a připravit je ke kvalitní práci s dětmi a mládeží. Celkový obsah kurzu je stanoven na 24 hodin. Kurz je akreditován MŠMT. Č. vydaného certifikátu RADAMBUK MŠMT-35765/2019-2. Účastníci obdrží osvědčení k výkonu funkce Hlavního vedoucího dětského tábora s neomezenou platností.
VÍCE INFORMACÍ: ZDE  


Kurz „Zdravotník zotavovacích akcí“

KDY:  19. – 21. 5. 2023 a 26. – 28. 5. 2023
KDE:  Klubovna RADAMBUK, Husova tř. 45, České Budějovice, budova Divadla U Kapličky.
POPIS:  Potřebujete zdravotníka na akci s dětmi? Jedete na tábor a potřebujete zdravotnické zabezpečení? Nabízíme Vám kurz Zdravotník zotavovacích akcí akreditovaný MŠMT v rámci DVPP. Kurz si zakládá na dostatečné praktické průpravě založené na simulacích reálných situací. Lektoři disponují dlouholetými zkušenostmi z oblasti vzdělávání vedoucích Junáka i praktického vykonávání funkce zdravotníka na dětských táborech. Kurz je veden neformálně. Absolvent může vykonávat funkci zdravotníka zotavovacích akcí pořádaných státními, nestátními i soukromými subjekty, škol v přírodě, při pořádání hromadných společenských a sportovních akcích. Kurz je zakončen písemnou a praktickou zkouškou. Vydaná osvědčení mají platnost neomezenoudoporučujeme vždy po 4 letech přihlásit se do opakovacího kurzu v délce 12 hodin. Kurz je určen pro zájemce starší 18 letZúčastnit se mohou i zájemci starší 16 let, kteří chtějí získat znalosti a praxi, obdrží Osvědčení o absolvování kurzu bez akreditace.
CENA: 1 900,- Kč až 2 500,- Kč
VÍCE INFORMACÍ: ZDE


Kurz „Vedoucí dětského kolektivu“

KDY:  3. – 4. 6. 2023
KDE:  Klubovna RADAMBUK, Husova tř. 45, České Budějovice, budova Divadla U Kapličky.
POPIS:  Cílem kurzu pro vedoucí dětského kolektivu, oddílové vedoucí, vedoucí zájmových útvarů poskytnout účastníkům základní znalosti z oblasti pedagogiky a psychologie, informace a inspiraci pro přípravu programu a organizaci her. Účastníci budou seznámeni s pravidly BOZP, zásadami poskytnutí první pomoci a základními právními předpisy, kterými se práce s dětmi a mládeží řídí v oddílech, klubech a na dětských pobytových a příměstských táborech. Kurz je zakončen písemným testem, úspěšní účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.
VÍCE INFORMACÍ: ZDE


Kurz „Instruktor – rádce oddílu“

KDY:  10. – 11. 6. 2023
KDE:  Klubovna RADAMBUK, Husova tř. 45, České Budějovice, budova Divadla U Kapličky.
POPIS:  Cílem kurzu je poskytnout účastníkům základní znalosti z oblasti pedagogiky a psychologie, informace a inspiraci pro přípravu programu a organizaci her. Účastníci budou seznámeni s pravidly BOZP, zásadami poskytnutí první pomoci a základními právními předpisy, kterými se práce s dětmi a mládeží řídí v oddílech, klubech a na dětských pobytových a příměstských táborech. Kurz je zakončen v neděli písemným testem. Úspěšní účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.
CENA: 700,- Kč až 900,- Kč
VÍCE INFORMACÍ: ZDE


Kurz „Opakovací zdravotník zotavovacích akcí“

KDY:  17. 6. 2023
KDE:  Klubovna RADAMBUK, Husova tř. 45, České Budějovice, budova Divadla U Kapličky.
POPIS:  Potřebujete obnovit a prodloužit akreditaci Zdravotník zotavovacích akcí a doplnit znalosti? Nabízíme Vám Opakovací kurz Zdravotník zotavovacích akcí v délce 10 hodin. Kurz je určen pro Zdravotníky zotavovacích akcí, kteří obdrželi před 4 a více lety Osvědčení Zdravotník zotavovacích akcí. Kurz je doporučen jednak z důvodu procvičení znalostí a dovedností, seznámení se s aktuálními guidelines Evropské resuscitační rady, ale také z důvodu legislativních změn ve vyhláškách, kterými se činnost zdravotníka na táborech řídí. Lektoři disponují dlouholetými zkušenostmi z oblasti vzdělávání vedoucích Junáka i praktického vykonávání funkce zdravotníka na dětských táborech. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu. Kurz je určen pro zájemce starší 18 let.
CENA: 400,- Kč až 1 000,- Kč
VÍCE INFORMACÍ: ZDE