ŠABLONY PRO NNO

MŠMT vyhlásilo výzvu pro NNO „Zvyšování kvality neformálního vzdělávání“,

Jedná se o prostředky z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Jedná se o zjednodušené projekty, tzv. šablony, které jsou po administrativní stránce dostupné i malým organizacím.

V TĚCHTO KRAJÍCH KOORINUJÍ PROJEKTY „ZVYŠOVÁNÍ KVALITY NEFORMÁNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ“ KRAJSKÉ RADY:
Prostřednictvím krajského projektu se do projektu mohou zapojovat i malé místní spolky nebo základní články velkých spolků (pokud jejich hlavní spolky nepodaly samostatný projekt).

 

Jihočeský Kateřina Babická RADAMBUK – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. info@radambuk.cz 775 644 519
Karlovarský Hana Šnajdrová KRajská rada dětí a mládeže Karlovarska krdmk@seznam.cz 776 204 962
Moravskoslezský Jan Dudek Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, z.s. radamok@radamok.cz 774 499 129
Plzeňsky Martina Weberová Plzeňská krajská rada dětí a mládeže z. s. info@pkrdm.cz 602 441 302
Vysočina Jan Burda Rada dětí a mládeže kraje Vysočina predseda@rdmkv.cz 777 750 131