METODIKY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

Metodiky vznikly za podpory MŠMT v rámci specifických aktivit činnosti krajských rad.

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA

MEZIGENERAČNÍ DIALOG


Jednotlivé metodiky vznikly napříč krajskými radami, jsou odpilotovány v dětských organizacích a jsou zde dostupně ke stažení a dalšímu využití.

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Reklama – seznámení se základními principy tvorby a působení reklamy

Tvoříme definici a poster – praktické propojení ekologie a mediální výchovy

Noc v supermarketu – praktické propojení ekologie a mediální výchovy


PŘÍRODOVĚDA

Zvířecí parlament – pochopení dopadů zemědělské činnosti člověka na krajinu

Živočichové v lese – význam živého světa, nebát se hmyzu, získat pozitivní vztah k přírodě, umět určovat hmyz a další živočichy lesa

Živočichové ve vodě – význam živého světa, nebát se hmyzu, získat pozitivní vztah k přírodě, umět určovat hmyz a další živočichy lesa

Pestrost světa rostlin – pochopení pestrosti a jedinečnosti rostlin, nebát se zkoumat rostliny

Malý botanik – pochopení pestrosti a jedinečnosti rostlin, nebát se zkoumat rostliny

Vyfoť, ukaž a poznej – poznávání živočichů a rostlin kolem nás, pozitivní vztah v přírodě a životu, komunikace ve skupině, online vztahy


TĚLOVÝCHOVA

Barevná koulovaná – nácvik hodu, postřehu, rozvoj rychlosti

Gymbolovaná – rozvoj přesnosti hodu, hod na cíl

Člobrdovaná – všestranný rozvoj

Kámen, nůžky, papír – bež! – rozvoj pohybu, postřehu

Indiánský orienťák – rozvoj rychlosti, kooperace


FINANČNÍ GRAMOTNOST

Ceny a hodnoty – uvědomit si hodnotu peněz, potravin, zabraňovat plýtvání, dovednost nakupování v supermarketu, komunikace v týmu


TECHNIKA

Hokusy pokusy – s vodou – vysvětlení základní fyzikální a chemické jevy v souvislosti s vodou, index lomu, lámání světla, povrchové napětí, hustota

Hokusy pokusy – magnetismus – vysvětlení základní fyzikální a chemické jevy v souvislosti s magnetismem

Hokusy pokusy – s vodou 2 – vysvětlení základní fyzikální a chemické jevy v souvislosti s magnetismem

Hokusy pokusy – sopka a ohřívač – vysvětlení základní fyzikální a chemické jevy v souvislosti s oxidem uhličitým, elektrickým odporem a vodivostí

Hokusy pokusy – setrvačnost, přitažlivost – vysvětlení základní fyzikální a chemické jevy v souvislosti se setrvačností a přitažlivostí

Hokusy pokusy – Pascalův zákon, tlak – vysvětlení základní fyzikální a chemické jevy v souvislosti s Pacsalovým zákonem a tlakem

VŠEOBECNÉ ZAMĚŘENÍ

Kůň má větší hlavu – procvičování znalostí, komunikace ve skupině, spolupráce a vztahy ve skupině, pohyb, radost, zážitek


Vznik metodik podpořilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.