VZDĚLÁVÁNÍ

CO: HLAVNÍ VEDOUCÍ LETNÍCH TÁBORŮ – akreditovaný kurz
KDY: 10. – 12. 1. 2020
KDE: Luka nad Jihlavou, vzdělávací centrum Erudito
POPIS:
Vstupním požadavkem na účastníka je dosažený věk 18 let a minimálně tři roky praxe v pozici táborového vedoucího nebo stejná doba při celoroční práci s dětmi a mládeží.
Z obsahu kurzu vybíráme:

 • Výchova a její metody
 • EVVO a výchova ke zdraví
 • Výchovné problémy
 • Řízení LT
 • Vedení dokumentace a administrativa
 • Bezpečnost a ochrana zdraví
 • Právní rámec
 • Motivace táborového týmuPředcházení krizovým situacím

CELKEM 22 hodin prezenční výuky.

Lektoři:
Jan Burda (RDMKV), Dušan Brodský (Rada dětí a mládeže jihočeského kraje),
Kateřina Palová (Univerzita Palackého Olomouc)

CENA A PŘIHLÁŠENÍ:
Cena pro členy organizací sdružených v RDMKV: 1.590,- Kč na osobu. (cena dotovaná Krajem Vysočina)
Cena pro členy ostatních organizací: 1.990,- Kč na osobu.
Cena zahrnuje ubytování, stravování, textové materiály a publikace a kompletní program.
Přihlášky vyplňte do 10. 12. 2020 pomocí elektronického formuláře zde.

VÍCE: zde


CO: ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ (i doškolení po 4 letech)  – akreditovaný kurz
KDY: 10. – 12. 1. 2020 a další termíny
KDE: Luka nad Jihlavou, vzdělávací centrum Erudito
POPIS:
Vstupním požadavkem na účastníka je dosažený věk 18 let.
Z obsahu kurzu vybíráme:

 • první pomoc – teorie i praxe
 • péče o nemocné
 • základy zdravotní dokumentace
 • práva a povinnosti zdravotníků
 • záchrana tonoucích
 • improvizovaný transport zraněných
 • hygiena a epidemiologie

CELKEM 41 hodin výuky.
Lektoři: Ilona Loužecká (instruktorka první pomoci) a další lektoři z řad zdravotních záchranářů a diplomovaných zdravotních sester

CENA A PŘIHLÁŠENÍ:
Cena pro členy organizací sdružených v RDMKV: 1.990,- Kč na osobu. (cena dotovaná Krajem Vysočina)
Cena pro členy ostatních organizací: 2.450,- Kč na osobu.
Cena zahrnuje ubytování, stravování, textové materiály a publikace a kompletní program.
Přihlášky vyplňte do 10. 12. 2020 pomocí elektronického formuláře zde.

VÍCE: zde

 


CO: Seminář vedení účetnictví v NNO – účetní uzávěrka
KDY: 13. 1. 2020
KDE: Klubovna RADAMBUK, Husova tř. 45, České Budějovice, budova Divadla U Kapličky
POPIS:
Téma semináře:  účetní uzávěrka, daňové přiznání
Účastníci si mohou předem připravit dotazy a zaslat je na e-mail kancelar@radambuk.cz, předáme lektorce, aby si předem připravila odpovědi a materiály.

VÍCE: zde

 


CO: Opakovací kurz zdravotník zotavovacích akcí 2020
KDY: 18. 4. 2020
KDE: Klubovna RADAMBUK, Husova tř. 45, České Budějovice, budova Divadla U Kapličky
POPIS:
Potřebujete obnovit a prodloužit akreditaci Zdravotník zotavovacích akcí a doplnit znalosti? Nabízíme Vám Opakovací kurz Zdravotník zotavovacích akcí v délce 12 hodin. Kurz je určen pro Zdravotníky zotavovacích akcí, kteří obdrželi před 4 a více lety Osvědčení Zdravotník zotavovacích akcí. Kurz je doporučen jednak z důvodu procvičení znalostí a dovedností, seznámení se s aktuálními guidelines Evropské resuscitační rady, ale také z důvodu legislativních změn ve vyhláškách, kterými se činnost zdravotníka na táborech řídí. Lektoři disponují dlouholetými zkušenostmi z oblasti vzdělávání vedoucích Junáka i praktického vykonávání funkce zdravotníka na dětských táborech. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu. Kurz je určen pro zájemce starší 18 let.

VÍCE: zde


CO: VEDOUCÍ DĚTSKÉHO KOLEKTIVU
KDY: 24. – 26. 4. 2020
KDE: Luka nad Jihlavou, vzdělávací centrum Erudito
POPIS:
Vstupním požadavkem na účastníka je dosažený věk 16 let – u mladších 18 let budeme vyžadovat souhlas rodičů.
Z obsahu kurzu vybíráme:

 • základy pedagogiky a psychologie
 • bezpečnost a základní právní rámec
 • tvorba a využití her
 • základy první pomoci
 • osobnost vedoucího
 • výchovný systém
 • příprava a organizace programu

CELKEM 22 hodin prezenční výuky.
PROGRAM BUDE PŘIPRAVEN ČÁSTEČNĚ SPOLEČNĚ A ČÁSTEČNĚ VARIANTNĚ
PRO TÁBOROVÉ VEDOUCÍ A PRO VEDOUCÍ CELOROČNÍ ČINNOSTI.

Lektoři:
Jan Burda (RDMKV), Ilona Loužecká (Český červený kříž), Jana Kindlová (Na větvi, z.s.), Břetislav Sucharda (Zámecký statek)

CENA A PŘIHLÁŠENÍ:
Cena pro členy organizací sdružených v RDMKV: 1.590,- Kč na osobu. (cena dotovaná Krajem Vysočina)
Cena pro členy ostatních organizací: 1.990,- Kč na osobu.
Cena zahrnuje ubytování, stravování, textové materiály a publikace a kompletní program.
Přihlášky vyplňte do 25. 3. 2020 pomocí elektronického formuláře zde.

VÍCE: zde


CO: Kurz Zdravotník zotavovacích akcí 2020
KDY: 24. – 26. 4. 2020 a 15. – 17. 5. 2020
KDE: Klubovna RADAMBUK, Husova tř. 45, České Budějovice, budova Divadla U Kapličky
POPIS:
Potřebujete zdravotníka na akci s dětmi? Jedete na tábor a potřebujete zdravotnické zabezpečení? Nabízíme Vám kurz Zdravotník zotavovacích akcí akreditovaný MŠMT v rámci DVPP. Kurz si zakládá na dostatečné praktické průpravě založené na simulacích reálných situací. Lektoři disponují dlouholetými zkušenostmi z oblasti vzdělávání vedoucích Junáka i praktického vykonávání funkce zdravotníka na dětských táborech. Kurz je veden neformálně. Absolvent může vykonávat funkci zdravotníka zotavovacích akcí pořádaných státními, nestátními i soukromými subjekty, škol v přírodě, při pořádání hromadných společenských a sportovních akcích. Kurz je zakončen písemnou a praktickou zkouškou. Vydaná osvědčení mají platnost neomezenou, doporučujeme vždy po 4 letech přihlásit se do opakovacího kurzu v délce 12 hodin.
Kurz je určen pro zájemce starší 18 let. Zúčastnit se mohou i zájemci starší 16 let, kteří chtějí získat znalosti a praxi, obdrží Osvědčení o absolvování kurzu bez akreditace.

VÍCE: zde