VZDĚLÁVÁNÍ

CO: Kurz instruktor, rádce oddílu č. 2 – 2020
KDY: 7. – 8. 3. 2020
KDE: Klubovna RADAMBUK, Husova tř. 45, České Budějovice, budova Divadla U Kapličky
POPIS:
Cílem kurzu je poskytnout účastníkům základní znalosti z oblasti pedagogiky a psychologie, informace a inspiraci pro přípravu programu a organizaci her. Účastníci budou seznámeni s pravidly BOZP, zásadami poskytnutí první pomoci a základními právními předpisy, kterými se práce s dětmi a mládeží řídí v oddílech, klubech a na dětských pobytových a příměstských táborech. Kurz je zakončen v neděli písemným testem. Úspěšní účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu..
VÍCE: zde


CO: Kurz Hlavní vedoucí dětského tábora
KDY: 27. – 29. 3. 2020
KDE: Klubovna RADAMBUK, Husova tř. 45, České Budějovice, budova Divadla U Kapličky
POPIS:
Cílem vzdělávacího kurzu je předání účastníkům základních vědomostí a dovedností potřebných pro vykonávání funkce Hlavní vedoucí na dětských táborech a připravit je ke kvalitní práci s dětmi a mládeží. Celkový obsah kurzu je stanoven na 24 hodin. Kurz je akreditován MŠMT. Č. vydaného certifikátu RADAMBUK MŠMT-35765/2019-2. Účastníci obdrží osvědčení k výkonu funkce Hlavního vedoucího dětského tábora s neomezenou platností.
VÍCE: zde


CO: Opakovací kurz zdravotník zotavovacích akcí 2020
KDY: 18. 4. 2020
KDE: Klubovna RADAMBUK, Husova tř. 45, České Budějovice, budova Divadla U Kapličky
POPIS:
Potřebujete obnovit a prodloužit akreditaci Zdravotník zotavovacích akcí a doplnit znalosti? Nabízíme Vám Opakovací kurz Zdravotník zotavovacích akcí v délce 12 hodin. Kurz je určen pro Zdravotníky zotavovacích akcí, kteří obdrželi před 4 a více lety Osvědčení Zdravotník zotavovacích akcí. Kurz je doporučen jednak z důvodu procvičení znalostí a dovedností, seznámení se s aktuálními guidelines Evropské resuscitační rady, ale také z důvodu legislativních změn ve vyhláškách, kterými se činnost zdravotníka na táborech řídí. Lektoři disponují dlouholetými zkušenostmi z oblasti vzdělávání vedoucích Junáka i praktického vykonávání funkce zdravotníka na dětských táborech. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu. Kurz je určen pro zájemce starší 18 let.
VÍCE: zde


CO: Kurz Vedoucí dětského kolektivu č. 2 – 2020
KDY: 18. – 19. 4. 2020
KDE: Klubovna RADAMBUK, Husova tř. 45, České Budějovice, budova Divadla U Kapličky
POPIS:
Cílem kurzu pro vedoucí dětského kolektivu, oddílové vedoucí, vedoucí zájmových útvarů poskytnout účastníkům základní znalosti z oblasti pedagogiky a psychologie, informace a inspiraci pro přípravu programu a organizaci her. Účastníci budou seznámeni s pravidly BOZP, zásadami poskytnutí první pomoci a základními právními předpisy, kterými se práce s dětmi a mládeží řídí v oddílech, klubech a na dětských pobytových a příměstských táborech. Kurz je zakončen písemným testem, úspěšní účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.
VÍCE: zde


CO: Kurzy stavby nízkých a vysokých mobilních lanových překážek, obnovení licencí
KDY: 16. – 19. 4. 2020
KDE: Středisko Vávrovka, Újezdec u Kardašovy Řečice
POPIS:
Kurzy jsou zaměřeny na výuku znalostí a dovedností potřebných pro stavbu a provoz nízkých a vysokých lanových překážek a nízkých a vysokých překážkových drah. Kurz Stavba nízkých mobilních lanových překážek je akreditován MŠMT ČR č. akreditace 10889/2016-1-300, kurz Stavba vysokých mobilních lanových překážek není akreditován (MŠMT od roku 2015 již tento typ semináře neakredituje).Platnost licence je VLP 3 roky a NLP 5 let ode dne vydání. Její obnovení je možné na půldenním opakovacím kurzu. Vystavovatelem licence je ORSUS s.r.o.
VÍCE: zde


CO: Řešení mimořádných událostí na akcích s dětmi a mládeží
KDY: 23. 4. 2020
KDE: Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Č.B.
POPIS:
Kurz je určen pro pracovníky s dětmi a mládeží, hlavní vedoucí dětských táborů, vedoucí dětských kolektivů, cílem je připravit je na to, jak se mají zachovat při mimořádné události na akci s dětmi a mládeží.
VÍCE: zde

 

 


CO: VEDOUCÍ DĚTSKÉHO KOLEKTIVU
KDY: 24. – 26. 4. 2020
KDE: Luka nad Jihlavou, vzdělávací centrum Erudito
POPIS:
Vstupním požadavkem na účastníka je dosažený věk 16 let – u mladších 18 let budeme vyžadovat souhlas rodičů.
Z obsahu kurzu vybíráme:

  • základy pedagogiky a psychologie
  • bezpečnost a základní právní rámec
  • tvorba a využití her
  • základy první pomoci
  • osobnost vedoucího
  • výchovný systém
  • příprava a organizace programu

CELKEM 22 hodin prezenční výuky.
PROGRAM BUDE PŘIPRAVEN ČÁSTEČNĚ SPOLEČNĚ A ČÁSTEČNĚ VARIANTNĚ
PRO TÁBOROVÉ VEDOUCÍ A PRO VEDOUCÍ CELOROČNÍ ČINNOSTI.
Lektoři:
Jan Burda (RDMKV), Ilona Loužecká (Český červený kříž), Jana Kindlová (Na větvi, z.s.), Břetislav Sucharda (Zámecký statek)
CENA A PŘIHLÁŠENÍ:
Cena pro členy organizací sdružených v RDMKV: 1.590,- Kč na osobu. (cena dotovaná Krajem Vysočina)
Cena pro členy ostatních organizací: 1.990,- Kč na osobu.
Cena zahrnuje ubytování, stravování, textové materiály a publikace a kompletní program.
Přihlášky vyplňte do 25. 3. 2020 pomocí elektronického formuláře zde.
VÍCE: zde


CO: Kurz Zdravotník zotavovacích akcí 2020
KDY: 24. – 26. 4. 2020 a 15. – 17. 5. 2020
KDE: Klubovna RADAMBUK, Husova tř. 45, České Budějovice, budova Divadla U Kapličky
POPIS:
Potřebujete zdravotníka na akci s dětmi? Jedete na tábor a potřebujete zdravotnické zabezpečení? Nabízíme Vám kurz Zdravotník zotavovacích akcí akreditovaný MŠMT v rámci DVPP. Kurz si zakládá na dostatečné praktické průpravě založené na simulacích reálných situací. Lektoři disponují dlouholetými zkušenostmi z oblasti vzdělávání vedoucích Junáka i praktického vykonávání funkce zdravotníka na dětských táborech. Kurz je veden neformálně. Absolvent může vykonávat funkci zdravotníka zotavovacích akcí pořádaných státními, nestátními i soukromými subjekty, škol v přírodě, při pořádání hromadných společenských a sportovních akcích. Kurz je zakončen písemnou a praktickou zkouškou. Vydaná osvědčení mají platnost neomezenou, doporučujeme vždy po 4 letech přihlásit se do opakovacího kurzu v délce 12 hodin.
Kurz je určen pro zájemce starší 18 let. Zúčastnit se mohou i zájemci starší 16 let, kteří chtějí získat znalosti a praxi, obdrží Osvědčení o absolvování kurzu bez akreditace.
VÍCE: zde