VZDĚLÁVÁNÍ

CO: DOBRÁ PRAXE V PŘÍKLADECH ANEB HRY PLNÉ NÁPADŮ A FANTAZIE – akreditovaný kurz
KDY:
11.  6. 2019 (9:00 – 17:00)
KDE:
Třebíč, CVČ Hrubínka
POPIS:
Svět plný fantazie je součástí dětského života. Prostřednictvím her rozvíjejících fantazii a tvůrčí myšlení probouzíme u dětí individuální a tvořivé schopnosti, vycházející z přirozeného, hravého a fantazijního vztahu ke skutečnosti.
Prostřednictvím semináře se seznámíme s velkým množstvím námětů pro tvořivé hry a činnosti a zajímavé nápady pro pestrou a mnohotvárnou činnost. Nabízené aktivity směřují k prožitku, zobrazování dětských představ, k využívání již dříve získaných vědomostí a dovedností. Nápady a náměty jsou určené pro děti mladšího školního věku.

Hry plné nápadů a fantazie

  • Hry plné písmenek
  • Hry plné čísel
  • Kolektivní hry
  • Hry spojené s pohybem

VÍCE: https://www.facebook.com/events/621562461661258/


CO: NETRADIČNÍ VÝTVARNÉ TECHNIKY – JEDNODUCHÉ, EFEKTIVNÍ, LEVNÉ – akreditovaný kurz
KDY: 18.  6. 2019 (9:00 – 17:00)
KDE: Třebíč, CVČ Hrubínka
POPIS:
Ukázky z tvorby dětí
Úvod, výměna zkušeností jednotlivých účastníků se získáváním nových nápadů, zdroje inspirace, prezentace výtvarných prací dětí.
Výtvarné projekty
Slovní prezentace výtvarných námětů a projektů. Roční období, čtverečkománie, hry s gumou, příběh linie, tečky, body, puntíky, teplá a studená paleta.
Alternativní výtvarné přístupy a techniky – 1,5 hodiny
Seznámení s tematickými oblastmi, novými výtvarnými přístupy, materiály a technikami pro dané cílové skupiny. Praktické ukázky alternativních výtvarných přístupů a technik, metodické pokyny.
Praktická část
Praktická realizace výtvarné činnosti pomocí nových výtvarných technik. Společné stanovení okruhů dle zaměření účastníků. Výměna zkušeností, nabídky úspěšných činností osvědčených při práci s dětmi.
Prezentace výsledků
Prezentace vytvořených výtvarných prací, jejich hodnocení, závěr.
VÍCE: https://www.facebook.com/events/342225216421560/