VZDĚLÁVÁNÍ

 

CO:  Kurz instruktor, rádce oddílu
KDY:  16. – 17. 2. 2019
KDE:  Klubovna RADAMBUK, Husova tř. 45, České Budějovice, budova Divadla U Kapličky.
POPIS:  Cílem kurzu je poskytnout účastníkům základní znalosti z oblasti pedagogiky a psychologie, informace a inspiraci pro přípravu programu a organizaci her. Účastníci budou seznámeni s pravidly BOZP, zásadami poskytnutí první pomoci a základními právními předpisy, kterými se práce s dětmi a mládeží řídí v oddílech, klubech a na dětských pobytových a příměstských táborech. Kurz je zakončen v neděli písemným testem. Úspěšní účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu..
VCE:
 https://www.radambuk.cz/akce/16-17-2-2019-kurz-instruktor-radce-oddilu/


CO:  Kurz Vedoucí dětského kolektivu
KDY:  23. – 24. 2. 2019
KDE:  Klubovna RADAMBUK, Husova tř. 45, České Budějovice, budova Divadla U Kapličky.
POPIS: Cílem kurzu pro vedoucí dětského kolektivu, oddílové vedoucí, vedoucí zájmových útvarů poskytnout účastníkům základní znalosti z oblasti pedagogiky a psychologie, informace a inspiraci pro přípravu programu a organizaci her. Účastníci budou seznámeni s pravidly BOZP, zásadami poskytnutí první pomoci a základními právními předpisy, kterými se práce s dětmi a mládeží řídí v oddílech, klubech a na dětských pobytových a příměstských táborech. Kurz je zakončen písemným testem, úspěšní účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.
VÍCE:
  https://www.radambuk.cz/akce/23-24-2-2019-kurz-vedouci-detskeho-kolektivu-2019/


CO:  Kurz Hlavní vedoucí dětského tábora
KDY:  8.-10. 3. 2019
KDE:  Klubovna RADAMBUK, Husova tř. 45, České Budějovice, budova Divadla U Kapličky.
POPIS:  Cílem vzdělávacího kurzu je předání účastníkům základních vědomostí a dovedností potřebných pro vykonávání funkce Hlavní vedoucí na dětských táborech a připravit je ke kvalitní práci s dětmi a mládeží. Celkový obsah kurzu je stanoven na 24 hodin. Kurz je akreditován MŠMT. Č. vydaného certifikátu RADAMBUK MŠMT-44632/2015-4. Účastníci obdrží osvědčení k výkonu funkce Hlavního vedoucího dětského tábora s neomezenou platností.
VÍCE:
  https://www.radambuk.cz/akce/8-10-3-2019-hlavni-vedouci-detskeho-tabora/


 

CO:  Opakovací kurz zdravotník zotavovacích akcí 2019
KDY:  13.4.2019
KDE:  Klubovna RADAMBUK, Husova tř. 45, České Budějovice, budova Divadla U Kapličky.
POPIS: Potřebujete obnovit a prodloužit akreditaci Zdravotník zotavovacích akcí a doplnit znalosti? Nabízíme Vám Opakovací kurz Zdravotník zotavovacích akcí v délce 12 hodin. Kurz je určen pro Zdravotníky zotavovacích akcí, kteří obdrželi před 4 a více lety Osvědčení Zdravotník zotavovacích akcí. Kurz je doporučen jednak z důvodu procvičení znalostí a dovedností, seznámení se s aktuálními guidelines Evropské resuscitační rady, ale také z důvodu legislativních změn ve vyhláškách, kterými se činnost zdravotníka na táborech řídí. Lektoři disponují dlouholetými zkušenostmi z oblasti vzdělávání vedoucích Junáka i praktického vykonávání funkce zdravotníka na dětských táborech. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu. Kurz je určen pro zájemce starší 18 let.
VÍCE:
 https://www.radambuk.cz/akce/13-4-2019-opakovaci-kurz-zdravotnik-zotavovacich-akci-2019/


CO: VEDOUCÍ DĚTSKÉHO KOLEKTIVU
KDY: 26. – 28. 4. 2019
KDE: Luka nad Jihlavou
POPIS: Víkendový kurz pro všechny, kdo pracují nebo chtějí pracovat s dětmi a chtějí si rozšířit svoje obzory a získat nové znalosti a zkušenosti.
Kruz není akreditován. Účastníci obdrží osvědčení.
VÍCE: www.rdmkv.cz

 


CO:  Kurz Zdravotník zotavovacích akcí 2019
KDY:  10. – 12. 5. 2019 a 31. 5. – 2.6.2019
KDE:  Klubovna RADAMBUK, Husova tř. 45, České Budějovice, budova Divadla U Kapličky.
POPIS: Potřebujete zdravotníka na akci s dětmi? Jedete na tábor a potřebujete zdravotnické zabezpečení? Nabízíme Vám kurz Zdravotník zotavovacích akcí akreditovaný MŠMT v rámci DVPP. Kurz si zakládá na dostatečné praktické průpravě založené na simulacích reálných situací. Lektoři disponují dlouholetými zkušenostmi z oblasti vzdělávání vedoucích Junáka i praktického vykonávání funkce zdravotníka na dětských táborech. Kurz je veden neformálně. Absolvent může vykonávat funkci zdravotníka zotavovacích akcí pořádaných státními, nestátními i soukromými subjekty, škol v přírodě, při pořádání hromadných společenských a sportovních akcích. Kurz je zakončen písemnou a praktickou zkouškou. Vydaná osvědčení mají platnost neomezenou, doporučujeme vždy po 4 letech přihlásit se do opakovacího kurzu v délce 12 hodin.
Kurz je určen pro zájemce starší 18 let. Zúčastnit se mohou i zájemci starší 16 let, kteří chtějí získat znalosti a praxi, obdrží Osvědčení o absolvování kurzu bez akreditace.
VÍCE:
  https://www.radambuk.cz/akce/10-12-5-2019-a-31-5-2-6-2019-kurz-zdravotnik-zotavovacich-akci-2019/