VZDĚLÁVÁNÍ

Během letních prázdnin se vedoucí našich členských spolků věnují převážně letím táborů.
Proto další vzdělávání plánujeme až na podzimmní měsíce.