ŠABLONY PRO NNO

MŠMT vyhlásilo výzvu pro NNO „Zvyšování kvality neformálního vzdělávání“,

Jedná se o prostředky z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Jedná se o zjednodušené projekty, tzv. šablony, které jsou po administrativní stránce dostupné i malým organizacím.

MŠMT, které řídí celý operační program, si je vědomo toho, že čerpání prostředků z ESF bývá velmi administrativně náročné, a proto připravuje tuto zjednodušenou možnost.

Krajské rady dětí a mládeže budou, ve spolupráci s místními akčními skupinami, koordinátory šablon v jednotlivých krajích.

KOORDINÁTOŘI V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH:
Koordinátoři připravují a podávají souhrnný projekt za celý kraj, ke kterému se mohou přihlásit malé místní spolky nebo základní články velkých spolků (pokud jejich hlavní spolky nebudou podávat samostatný projekt).

 

Jihočeský Kateřina Babická RADAMBUK – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. info@radambuk.cz 775 644 519
Jihomoravský Mgr. Jiří Hrubý MAS Bobrava, z.s. hruby@masbobrava.cz 608 961 022
Karlovarský Hana Šnajdrová KRajská rada dětí a mládeže Karlovarska krdmk@seznam.cz 776 204 962
Královéhradecký Jan Navrátil Rada dětí a mládeže Královéhradeckého kraje, z. s. jan.navratil@rdmkhk.cz 606 621 422
Liberecký PhDr. Dagmar Strnadová LAG Podralsko z. s. manager@lagpodralsko.com 774 400 397
Moravskoslezský Jan Dudek Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, z.s. radamok@radamok.cz 774 499 129
Olomoucký Mgr. Marta Husičková Region HANÁ, z. s. region.hana@seznam.cz 607 555 746
Pardubický Mgr. Eva Feyfarová MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko z.s. eva.feyfarova@seznam.cz 604 575 206
Plzeňsky Jiří Viták Plzeňská krajská rada dětí a mládeže z. s. jiri.vitak@pkrdm.cz 723 960 950
Středočeský Ing. Markéta Pošíková MAS Podlipansko, o.p.s. info@podlipansko.cz 602 578 297
Ústecký Jiřina Bischoffiová MAS Labské skály, z.s. jirina.bischoffiova@seznam.cz 722 944 947
Vysočina Jan Burda Rada dětí a mládeže kraje Vysočina predseda@rdmkv.cz 777 750 131
Zlínský Mgr. Petr Žůrek, S.T.D. MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. manazer@masvas.cz, PZurek@seznam.cz 777 304 299