METODIKY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

Jednotlivé metodiky vznikly napříč krajskými radami, jsou odpilotovány v dětských organizacích a jsou zde dostupně ke stažení a dalšímu využití.

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Reklama – seznámení se základními principy tvorby a působení reklamy

Tvoříme definici a poster – praktické propojení ekologie a mediální výchovy

Noc v supermarketu – praktické propojení ekologie a mediální výchovy


PŘÍRODOVĚDA

Zvířecí parlament – pochopení dopadů zemědělské činnosti člověka na krajinu

Živočichové v lese – význam živého světa, nebát se hmyzu, získat pozitivní vztah k přírodě, umět určovat hmyz a další živočichy lesa

Živočichové ve vodě – význam živého světa, nebát se hmyzu, získat pozitivní vztah k přírodě, umět určovat hmyz a další živočichy lesa

Pestrost světa rostlin – pochopení pestrosti a jedinečnosti rostlin, nebát se zkoumat rostliny

Malý botanik – pochopení pestrosti a jedinečnosti rostlin, nebát se zkoumat rostliny


TĚLOVÝCHOVA

Barevná koulovaná – nácvik hodu, postřehu, rozvoj rychlosti

Gymbolovaná – rozvoj přesnosti hodu, hod na cíl

Člobrdovaná – všestranný rozvoj

Kámen, nůžky, papír – bež! – rozvoj pohybu, postřehu

Indiánský orienťák – rozvoj rychlosti, kooperace


Vznik metodik podpořilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.